About Us
เดอะมูฟคลับคลินิกกายภาพบำบัดเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยและผู้มาเข้ารับบริการ อาทิเช่น
รักษาโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ผู้มีประสบการณ์
เดอะมูฟคลับ คลินิกกายภาพบำบัด ให้การบริการรักษาโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ มีประสบการณ์ โดยมีทีมงานนักกายภาพบำบัด พร้อมให้บริการด้านต่างๆดังต่อไปนี้
ห้องรักษาที่เป็นสัดส่วน พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัย
1.ห้องรักษาที่เดอะมูฟคลับ : เป็นห้องรักษาที่เป็นส่วนตัว ไม่แออัด แยกเป็นสัดส่วน สะอาด
2.เครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด เช่น